Konferencja inaugurująca realizację projektu „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”

W dniu 2 lipca 2009 roku w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie odbyła się konferencja  inaugurująca realizację projektu 5.5.2 „Skuteczni eksperci = efektywny dialog”. Otwierając konferencję Prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik podkreślił ogromną rolę dialogu w życiu nie tylko samej organizacji ale również i życiu całego środowiska. 

 

Gościem honorowym konferencji byli Jolanta Fedak – Minister Pracy i Polityki Społecznej oraz Rafał Baniak – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W swoim wystąpieniu Jolanta Fedak oceniła ciężką pracę partnerów społecznych w Trójstronnej Komisji na rzecz budowy rzetelnego dialogu oraz wypracowania wspólnych porozumień. Minister dodała również, że Związek Rzemiosła Polskiego jest konstruktywnym partnerem społecznym, a jego rola w pracach Komisji jest nie do przecenienia.

 

Z kolei Rafał Baniak, Wiceminister Gospodarki podkreślił, że Związek Rzemiosła Polskiego jest organizacją pracodawców aktywnie budującą w naszym kraju społeczeństwo obywatelskie.

 

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące  funkcjonowania Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych (Elżbieta Znosko-Łapczyńska – Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego), Europejskiego Dialogu Społecznego (Edyta Doboszyńska – Dyrektor Zespołu Unii Europejskiej i funduszy europejskich ZRP) oraz Związku Rzemiosła Polskiego w dialogu społecznym wczoraj i dziś (Jerzy Bartnik – Prezes ZRP). Koordynator Projektu Izabela Opęchowska przybliżyła cele samego projektu oraz zaprezentowała perspektywiczny plan działania.

 

W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń i warsztatów, których celem jest wzmocnienie eksperckiego potencjału instytucjonalnego ZRP i jego organizacji członkowskich jako struktury będącej rzecznikiem interesów mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw w dialogu społecznym.