Konferencja „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji”

11 grudnia w Warszawie, w hotelu Adgar Plaza, odbędzie się konferencja „Dyrektywy zamówieniowe w praktyce rok po nowelizacji”. Jest ona kierowana do uczestników rynku zamówień publicznych – prawników, praktyków, managment, podmiotów publicznych lub wydatkujących środki publiczne (zamawiających).

 

Celem spotkania jest przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy o wybranych niedoskonałościach systemu zamówień publicznych, jak sobie z nimi radzić oraz o nadchodzących zmianach. Prelegenci wskażą zakresy, które obecnie nastręczają zamawiającym i wykonawcom najwięcej problemów, przedstawią analizy, czego należy się wystrzegać. Podejmą także próbę przekonania uczestników, że e-zamówienia stanowić będą odpowiedź na wiele bieżących problemów procesu udzielania i ubiegania się o udzielenie zamówień publicznych.

 

Konferencja wpisuje się w nurt konsultacji i wymiany spostrzeżeń dotyczących nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która już weszła w życie, a także tej projektowanej. Organizatorom zależy, aby spotkanie dało możliwość zapoznania się z krajowym oraz unijnym punktem widzenia, z ujęciem PZP prezentowanym przez praktyków występujących po stronie wykonawców jak i zamawiających, a także z obserwacjami niezależnych podmiotów. 

 

Więcej: LINK