Konferencja dot. outsourcingu w przedsiębiorstwie

Akademii Outsourcingu – Centrum Doradztwa Biznesowego Sp. z o.o. oraz Tele Info Media Sp. z o.o. zapraszają na konferencję pt. „Outsourcing w przedsiębiorstwie – optymalizacja procesów zarządzania w firmach sektora MSP w czasach dekoniunktury.”

Konferencja odbędzie się 15 grudnia 2009 roku w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne KZRSS „Społem” w Warszawie.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Szczegółowy program oraz zgłoszenie uczestnictwa: www.akademia-outsourcingu.pl