Konferencja dla środowiska rzemieślników, kupców i przedsiębiorców nt. planowanych zmian systemowyc

– Doceniając wkład środowiska rzemieślniczego, jego organizacji, tj. Cechów i Izb Rzemieślniczych w rozwój gospodarczy kraju, a także w kształcenie wykwalifikowanych kadr dla gospodarki, poprzez organizowaną konferencję pragnę umożliwić rzemieślnikom, kupcom i przedsiębiorcom działającym na terenie Mazowsza, Kurpi i Podlasia przedstawienia stronie rządowej swojego środowiska w najbardziej istotnych kwestiach- czytamy w zaproszeniu na spotkanie, skierowane do Związku Rzemiosła Polskiego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Ministra Henryka Kowalczyka.

Konferencja „Oświata zawodowa, podatki i funkcjonowanie samorządu gospodarczego w kontekście planowanych zmian systemowych oraz źródła innowacji i finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw”, odbędzie się 14 listopada w Pułtusku. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Minister Henryk Kowalczyk.

Organizatorami wydarzenia są Izba Rzemieślnicza Mazowsza, Kurpi i Podlasia w Warszawie, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Pułtusku oraz Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego- realizator projektu Enterprise Europe Network.
Więcej: LINK
Program: LINK