Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty przychodu do celów emerytalnych

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r. poz. 1543) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za III kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2979,00 zł.

Więcej: LINK