Komunikat prezesa ZUS

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120) ogłasza się, że od dnia 1 grudnia 2017 r. kwota przychodu odpowiadająca:
•    70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. wynosi 2979,00 zł;
•    130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za III kwartał 2017 r. wynosi 5532,30 zł.
Więcej: LINK