Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego dotyczącego organizacji szkoleń na potrzebę projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” w zakresie wynajmu sali szkoleniowej, usług  restauracyjnych i zapewnienia noclegów dla uczestników szkolenia członków zespołów Autorskich, w tym recenzentów tematów ogólnych w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (umowa dotacji nr  POWR. 02.15.00-00-0001/16-00).

W związku z realizacją przez Związek Rzemiosła Polskiego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z konieczności zachowania zasady racjonalności i zasady efektywnego zarządzania finansami, w dniach 03-11.10.2016 r. przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 03.10.2016 r., które dotyczyło organizacji spotkania dla maksymalnie 18 osób w Warszawie. 
Termin wykonania zamówienia: spotkanie odbędzie się w terminie 17 – 18 października 2016 r.

Pełna treść Komunikatu: