Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

W związku z realizowanym przez Związek Rzemiosła Polskiego  projektem „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z konieczności zachowania zasady racjonalności i zasady efektywnego zarządzania finansami, w dniach 31.08-08.09.2016 r. przyjmowano oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2016 r., które dotyczyło organizacji spotkania dla maksymalnie 27 osób w Warszawie. 
Termin wykonania zamówienia: spotkanie odbędzie się w terminie 19 – 20 września 2016 r.

W terminie do 8 września 2016 r. do siedziby Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło 5 ofert. Zgodnie z zastosowanym kryterium (100% oferowana cena) najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma „Czarny kot” Elżbieta Studzińska, ul. Okopowa 65, 01-042 Warszawa, której Zamawiający przedstawi projekt umowy na wykonanie zamówienia.

 

Całość komunikatu w załączniku.