Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego

Komunikat o wynikach postępowania konkurencyjnego z wyboru kandydatów do Zespołu Autorskiego zadań egzaminacyjnych w ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II”  (Branża Usługi osobiste).
 
W ramach projektu „Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle – Etap II” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Związek Rzemiosła Polskiego ogłosił w dniu 19 stycznia 2018 r. nabór na Recenzentów, którzy w ramach prac przygotują zestawy zadań egzaminacyjnych dla egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Nabór został przeprowadzony dla branży USŁUGI OSOBISTE dla pięciu zawodów, tj.:
1. Kelner 
2. Wizażystka – stylistka
3. Naturopata 
4. Bioenergoterapeuta 
5. Radiesteta 
 
Pełną informację o naborze wraz z Formularzem oferty i załącznikami (3 oświadczenia) zamieszczono na stronie www.zrp.pl  i na Platformie projektu www.ewr.zrp.pl – w standardzie WCAG 2.0. 
Ogłoszenie również opublikowano na portalu Bazy Konkurencyjności, pod poniższymi linkami:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082413
 
 
Termin nadsyłania zgłoszeń wyznaczono na dzień 26.01.2018 r. (pocztą tradycyjną do godz. 16.00, pocztą elektroniczną do 23.59). W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze uzyskano: 
• 6 zgłoszeń na funkcję Recenzenta,
 
Wszystkie szczegółowe informacje zamieszczone są w tabeli z informacją odnośnie nadesłanych dokumentów oraz ustaloną na podstawie analizy oceną punktową zgodnie z kryteriami z formularza oferty. 

 

Pełna treść komunikatu: