Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komunikat o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej  opracowania projektu, składu i wydruku „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych”  oraz transport do siedziby Zamawiającego i  izb rzemieślniczych. 

 

Działanie realizowane na potrzeby projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie o wartości nie przekraczającej 30 000 Euro.

 

W terminie do 22 stycznia 2018 r. do godz.24.00 do Związku Rzemiosła Polskiego wpłynęło osiem ofert. W dniu  23 stycznia  2018 r. ( godz.15:00) Komisja Oceniająca dokonała otwarcia ofert złożonych przez w/w oferentów. Przed przystąpieniem do ocen; formalnej i merytorycznej – członkowie Komisji Oceniającej poświadczyli brak powiązań osobowo-kapitałowych  pomiędzy oferentami, a  członkami tej Komisji.

 

Pełna treść komunikatu: