Komisja Kodyfikacyjna pracuje

Zespół ds. opracowania projektu ustawy – Kodeks zbiorowego prawa pracy, działającego w ramach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy, zebrał się po raz drugi. Spotkanie, które odbyło sie w ministerstwie pracy prowadził prof. Jakub Stelina – przewodniczący Zespołu.

Dyskutowano nad problemem systematyki nowego Kodeksu, w szczególności nad kwestiami zasadności włączania do nowej regulacji aktów z zakresu szeroko rozumianego dialogu społecznego. Ustalono, że o systematyce kodeksu przesądzi rozstrzygnięcie o zakresie podmiotowym i przedmiotowym kodeksu.
Zdecydowano, że najbliższe posiedzenia Zespołu zostaną poświęcone modelowi przedstawicielstw pracowniczych w stosunkach zbiorowych. W ramach zespołu wybrano mniejsze podzespoły, które przedstawią koncepcje systemu przedstawicielstw pracowniczych wraz z przypisanymi im kompetencjami.