Komisja Europejska stawia na MŚP

Ruszyła kampania informacyjna Komisji Europejskiej o wspieraniu przedsiębiorczości przez UE, w ramach projektu komunikacyjnego „Unia Europejska: pracujemy dla Ciebie”. Polskie wydanie projektu poświęcone będzie wspieraniu działalności małych i średnich przedsiębiorstw na unijnym jednolitym rynku, m.in. przez Europejska Sieć Przedsiębiorczości. Podczas konferencji promującej kampanię pokazano przykłady wsparcia mniejszych firm przez wspomnianą sieć, dzięki czemu znalazły zagranicznych partnerów, pozyskały finansowanie na rozwój bądź fachowe doradztwo. W ramach kampanii uruchomiona została platforma internetowa: www. pracujemydlaciebie.eu

Specjalny gość konferencji Elżbieta Bieńkowska komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MSP, przyznała, że MŚP wciąż napotykają na zbyt dużo przeszkód w prowadzeniu działalności. Głównie sa to przeszkody administracyjne. Dlatego z poziomu Komisji Europejskiej chcemy sprawić, żeby w krajach członkowskich żeby założenie firmy nie wynosiło więcej niż 1 tys, euro i trwało nie dłużej nic 3 dni.

W latach 2014-2020 Unia zamierza przeznaczyć ze swego budżetu 2 mld euro na wspieranie działań w państwach członkowskich na rzecz poprawy konkurencyjności MŚP tworzących znaczną część  miejsc pracy w Europie.