Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych

Związek Rzemiosła Polskiego informuje, że w ramach realizowanego projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,  gospodarki i edukacji, Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, w dniach 7-8 grudnia 2017 (miejsce Hotel Wiatraczna, ul. Czapelska 34 a), odbędą się szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych, w wytypowanych do projektu, zawodach.

Dotyczą m.in. zagadnień:
•    Aktualny kontekst prawny działalności komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych, w tym Zintegrowany System Kwalifikacji
•    Problematyka organizacji egzaminów w zakresie:
•    Platforma EWR – nowe narzędzia (bank zadań egzaminacyjnych) w procesie organizacji egzaminów przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych, praktyczne aspekty korzystania z Platformy „Egzaminy w rzemiośle” (EWR).
Więcej: LINK