Kolejne szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych

Związek Rzemiosła Polskiego w ramach projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji,Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki  -  w dniach 18-19.11.2017. organizuje kolejne dwa szkolenia metodyczne dla członków izbowych komisji, przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie  -  sale w Hotelu WIATRACZNA, przy ul. Czapelskiej 34 a  w Warszawie.
Więcej: LINK