Kolejne seminarium branżowe odbyło się w Warszawie

W Warszawie odbyło się kolejne seminarium branżowym dotyczące zmian w systemie szkolnictwa zawodowego. W dyskusji z przedstawicielami branży drogowej, budowlanej oraz inżynieryjno-instalacyjnej uczestniczyła Marzena Machałek wiceminister MEN. Było to już ostatnie posiedzenie zaplanowane w cyklu spotkań z przedstawicielami poszczególnych branż.
 
– Otrzymaliśmy wiele uwag i praktycznych wskazówek do wypracowania konkretnych rozwiązań, dzięki którym odbudujemy szkolnictwo zawodowe i dostosujemy je do wyzwań współczesnej gospodarki – wskazała minister Anna Zalewska. – Rozwiązania wypracowane podczas seminariów branżowych będą miały odzwierciedlenie w przepisach prawa, w tym prawa oświatowego, a także formule egzaminów zawodowych, które napiszą z nami pracodawcy – dodała szefowa MEN.
 
Pracodawcy prosili również o możliwość udziału w procesie kształcenia zawodowego, zwłaszcza w realizacji praktycznej nauki zawodu. W odpowiedzi na prośbę ministra edukacji w każdym kuratorium oświaty został powołany Koordynator ds. kształcenia zawodowego. Zadaniem koordynatora będzie wspieranie pracodawców w nawiązywaniu współpracy ze szkołami.
30 stycznia. podczas spotkania podsumowującego seminaria MEN przedstawi szczegółowe wnioski.

Więcej: LINK