Kolejna edycja Biuletynu Krajowego Systemu Usług już dostępna

W październiku ukazała się kolejna edycja Biuletynu Informacyjnego Krajowego Systemu Usług, która zawiera ostatnie, najciekawsze inicjatywy ośrodków KSU, teksty poradnicze dla
 przedsiębiorców oraz najnowsze usługi, realizowane w ramach KSU, a
 skierowane do podmiotów gospodarczych.

Tematem numeru jest usługa tzw.szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstw, dzięki której przedsiębiorcy mogą zwiększyć konkurencyjność swoich firm.
Biuletyn Informacyjny: LINK