Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Aktualności

Opublikowano 04/10/2012

Klasyfikacja zawodów – opinia ZRP

Prezes ZRP Jerzy Bartnik w liście do Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza poparł zaproponowane zmiany do projektu rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania.

Celem zmiany jest wprowadzenie do klasyfikacji zawodów rynku pracy sześciu nowych zawodów szkolnych, które są przewidziane do kształcenia w zasadniczych szkołach zawodowych, a tym samym, w których mogą być zawierane umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

Zaproponowane przez resort zmiany są niezbędne w kontekście potrzeby włączenia nowych zawodów szkolnych do wojewódzkich list zawodów, w których mogą być podpisywane z pracodawcami umowy o refundację wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez pracodawców za młodocianych pracowników. Podstawą ustalenia takich list jest klasyfikacja rynku pracy.

Ważne jest także, iż projektowana regulacja wejdzie w życie z mocą od 1 września 2012 roku
MPiPS chce jak najszybciej dokonać zmiany, dlatego Związek Rzemiosła Polskiego zwrócił się do partnerów społecznych o poparcie jego pozytywnej opinii w sprawie przedmiotowego rozporządzenia oraz o jak najszybsze przekazanie do resortu pracy stanowiska w tej kwestii.

Więcej informacji w załączniku

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018