KFS w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników. Konferencja w ZRP

Już jutro, w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, odbędzie się konferencja „Efektywność i perspektywy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kontekście kształcenia ustawicznego rzemieślników i ich pracowników oraz planowanego powszechnego samorządu gospodarczego”.

Głównym celem konferencji, przygotowanej na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, jest określenie efektywności wykorzystania środków KFS na rzecz kształcenia ustawicznego, prowadzącego do podniesienia kompetencji rzemieślników i zatrudnionych u nich pracowników.

Stosunkowo krótki okres funkcjonowania KFS (od połowy 2014 r.) przyniósł, zarówno pozytywne, jak też negatywne jego oceny, zwłaszcza na tle nieprawidłowości leżących po stronie wnioskujących oraz instytucji dysponujących środkami KFS. Dla ułatwienia określenia stanu zaangażowania środków KFS na rzecz środowiska rzemieślniczego ZRP przygotował ankietę (w załączniku).

Zaproszenie: LINK
Ankieta: LINK
Program: LINK