Już 27 lutego I Forum Szkół Rzemiosła w Związku Rzemiosła Polskiego

We wtorek, 27 lutego (wtorek) odbędzie się I Forum Szkół Rzemiosła organizowane przez Związek Rzemiosła Polskiego. Udział w wydarzeniu zapowiedzieli przedstawiciele: MEN,MRPiPS, MIiR oraz parlamentarzyści.Podczas debaty zaprezentujemy potencjał szkół prowadzonych przez organizacje rzemiosła, działających w modelu dualnego kształcenia zawodowego: szkoła realizuje teorię, pracodawca  – praktyczną naukę zawodu. Rozmawiać będziemy o współpracy pracodawców ze szkołami, powiemy o zagrożeniach, z jakimi  muszą się mierzyć szkoły niepubliczne z uprawnieniami szkół publicznych oraz o wyzwaniach, jakie podejmują nasze organizacje i mistrzowie szolący. Kształcenie zawodowe wymaga nie tylko dobrych, ciekawych programów i regulacji prawnych, wymaga też dobrego warsztatu pracy. Zakłady muszą spełniać warunki techniczne, uczący zawodu muszą mieć odpowiednią wiedzę i wymagane kwalifikacje. I właśnie tym wszystkim dysponuje rzemiosło. 

 

Ważnym elementem innowacyjnej gospodarki jest ścisłe współdziałanie nauki z biznesem. Rzemiosło jest świadome swojego wkladu i swojej roli w przygotowywaniu wykwalifikowanych kadr na potrzeby rynku pracy.  Ma ogromny potencjał i wieloletnie doświadczenie w kształceniu dualnym. Przedsiębiorstwa rzemieślnicze od lat czynnie uczestniczą i są   w kształcenie zawodowe, przygotowując we współdziałaniu ze szkołami fachowców dla gospodarki. Praktyczną naukę  zawodu prowadzi ponad 25 tys. mistrzów szkolących. Debata będzie znakomitą okazją do rozwinięcia dyskusji o kształceniu zawodowym,rozpoczętej podczas niedawnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Dlatego do udziału w Forum zaprosiliśmy przedstawicieli partnerów społecznych.

 

W najbliższej przyszłości planujemy powołanie Rady Dyrektorów Szkół Rzemiosła, której zadaniem będzie ocena funkcjonowania rozwiązań w zakresie realizacji kształcenia zawodowego oraz prezentowanie opinii i wniosków mających na celu ich optymalizację do realnych potrzebi możliwości środowisk szkół i pracodawców. 

 

Obecność  rzemiosła w ksztalceniu zawodowym i  jego wkład w promowanie oświaty zawodowej jest niekwestionowany i nie może byc marginalizowany. Dziś, w Polsce działa 38 rzemieślniczych szkół zawodowych, w których 1132 nauczycieli kształci blisko 6 tys. uczniów.Dotychczasowy efekt, to ponad 14 tys. absolwentów.
Zaposzenie: LINK
Program:LINK