Jutro poznamy zwycięzców konkursu plastycznego „Jakie znasz zawody”

Jutro (29 maja) w Pałacu Chodkiewiczów, siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego Kapituła Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Jakie znasz zawody” wybierze laureatów najlepszych prac. Celem konkursu jest kształtowanie pozytywnego wizerunku pracy zawodowej i wspieranie założeń dydaktyczno-wychowawczych programu wychowania przedszkolnego. Poznając różne zawody dzieci, zdobywają wiedzę o świecie społecznym, w którym żyją oraz uczą się szacunku dla pracy innych. Uzyskują informację o świecie techniki, w którym działają i którego są najmłodszymi twórcami. Rozwijanie zainteresowań i wykonanie pracy plastycznej wpływa na kreatywność, zdolności manualne oraz umiejętność prezentowania własnych obserwacji i przemyśleń.

Zadaniem konkursowym jest stworzenie prac plastycznych przedstawiających ludzi wykonujących różne zawody. Prace powinny odzwierciedlać wiedzę dzieci na temat przedstawianego przez nie zawodu, powinny też koncentrować się na pozytywnych aspektach pracy.

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach: regionalnym i ogólnokrajowym.  Do zmagań krajowych trafiają po trzy najlepsze prace z każdej z kategorii.  Wydarzenie adresowane jest do dzieci przedszkolnych oraz młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Przedszkolaki wykonują rysunki, uczniowie szkół podstawowych –zdjęcia a gimnazjaliści – krótkie filmiki.