Jan Gogolewski, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego – Wiceprezydentem UEAPME

Walne Zgromadzenie UEAPME – Europejskiej Unii Rzemiosła, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, obradujące w Brukseli 7 grudnia 2017 r. zatwierdziło nowy skład Zarządu UEAPME. Dotychczasowa Prezydent UEAPME, pani Ulrike-Rabmer Koller, decyzją wszystkich organizacji członkowskich, będzie kontynuować swoją misję przez kolejne dwa lata, wzmacniając głos UEAPME w debacie publicznej jako „głos MŚP w Europie”. 

 

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego, Jan Gogolewski – również jednogłośnie, został wybrany w skład Zarządu UEAPME. Zarząd na kadencję 2018-2019 składać się będzie z przedstawicieli 19 organizacji: APCMA (Francja), CEPYME (Hiszpania), CDM-LUX (Luksemburg), CNA (Włochy), CNIPMMR (Rumunia), CONFARTIGIANATO IMPRESE (Włochy), CPME (Francja), ESEE (Grecja), FFE (Finlandia), FÖRETAGARNA (Szwecja), GSEVEE (Grecja), SMVDanmark (Dania), MKB/VNO-Nederland (Holandia), PIMEC (Hiszpania – Katalonia), U2P (Francja), UNIZO (Belgia), WKÖ (Austria), ZDH (Niemcy), ZRP (Polska).

 

Jako priorytety UEAPME na rok 2018 r. wskazano: lepsze uregulowania prawne – uwzględniające specyfikę i potrzeby MŚP; dostęp MŚP do finansowania, dostęp do wykwalifikowanych kadr; wyzwania związane z postępującą cyfryzacją.

 

Walne Zgromadzenie UEAPME gościło wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Dyskutowano o niezbędnych działaniach Komisji w celu lepszego stanowienia prawa i zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla MŚP.

 

Prezes UEAPME Ulrike Rabmer-Koller podziękowała wszystkim organizacjom członkowskim za wsparcie udzielone jej w ciągu ostatnich dwóch lat, co wzmocniło organizację i pozwoliło jej lepiej  realizować zadania związane z wyznaczonymi priorytetami politycznymi Unii Europejskiej dotyczącymi rzemiosła i MŚP.