Jak ukonstytuować rzemiosło na nowo – rozmowa z Janem Gogolewskim, prezesem ZRP

W ostatnim numerze czasopisma „Mistrz Branży” ukazał się wywiad z prezesem Związku Rzemiosła Polskiego, Janem Gogolewskim. Rozmowa dotyczyła pogłębiających się problemach w rozwoju rzemiosła w Polsce, koniecznych zmianach legislacyjnych i edukacyjnych, pomysłach na promocję i konieczności podkreślania niepodważalnych wartości rzemiosła.

 

– Rzemiosło w Polsce w swojej historii przechodziło wiele wzlotów i upadków – również tym razem wyjdziemy z tego zwycięsko. Obowiązkiem kierownictwa organizacji rzemiosła, w tym ZRP, jest zadbanie o to, żeby nie dać się odstawić na boczny tor. Chcemy być bardziej widzialni i słyszalni, stać się rzeczywistym podmiotem, a nie przedmiotem stanowionego prawa. Mamy znakomicie rozbudowaną siatkę organizacyjną w całym kraju i musimy to wykorzystać. Rzemiosło ma ogromny potencjał i nie wolno go zmarnować – powiedział prezes ZRP, Jan Gogolewski.

 

I dodał – Moja strategia na lata 2017-2021, to przede wszystkim promocja, promocja i jeszcze raz promocja rzemiosła. Działania skierowane są na przywrócenie właściwej rangi rzemiosłu w świadomości społecznej. Zależy mi na tym, żeby pokazać, jak ogromną rolę w gospodarce pełnią zrzeszone w naszych organizacjach zakłady rzemieślnicze. Na każdym kroku będę podkreślać, że to właśnie nasi mistrzowie szkolą poszukiwanych fachowców, którzy wchodzą na rynek pracy z wiedzą i doświadczeniem tak oczekiwanymi przez pracodawców. –  

 

Więcej:

 

„Mistrz Branży”

Wyd. wrzesień-październik 

Artykuł: „Jak ukonstytuować rzemiosło na nowo”