Jak nadążyć za zmianami w gospodarce?

Nasza gospodarka dynamicznie się zmienia w związku z czynnikami ekonomicznymi ale też szybkim rozwojem technologicznym oraz potrzebami samych konsumentów. Wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie jak podnieść konkurencyjność firmy w zaistniałych warunkach.
 
Projekt „Flexicurity – w dążeniu ku adaptacyjności poprzez kształcenie ustawiczne, elastyczność pracy oraz system zabezpieczenia społecznego na poziomie przedsiębiorstw w Polsce” jest odpowiedzią na te pytania.
 
W czasie spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców, oraz kadry zarządzającej, twórcy projektu( Związek Rzemiosła Polskiego i Izba rzemieślnicza w Opolu) starają się pokazać przedsiębiorcom jak mogą poradzić sobie na przykład z koniecznością zmiany profilu działalności firmy, a co za tym idzie zmiany struktury zatrudnienia.
 
Na spotkaniu informacyjnym w Białymstoku 10 listopada 2010 roku ekspert w dziedzinie flexicurity dr Grzegorz Sołtysiak przedstawił uczestnikom nowoczesną wizję prowadzenia firmy, opartą o rozwiązania z zakresu flexicurity. Koncepcja ta sprzyja zwiększeniu elastyczności firmy, podniesieniu jej konkurencyjności i lepszemu wykorzystaniu potencjału pracowników.


Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych realizowanych w ramach projektu, jak również do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronie www.flexicurity.pl.

Zachęcamy również do zadawania pytań naszym ekspertom na temat wdrażania rozwiązań flexicurity w przedsiębiorstwie. Pytania prosimy kierować na adres: biuro@flexicurity.pl.