Jak chronić dane osobowe

Podczas spotkania przedstawicieli izb rzemieślniczych z Zastępcą Głównego Inspektora Danych Osobowych Andrzejem Lewińskim 17 października omawiano zasady ochrony danych osobowych w zakładach rzemieślniczych, małych przedsiębiorstwach, cechach i izbach rzemieślniczych.

Spotkanie miało poszerzyć wiedzę ekspertów rzemiosła w tej dziedzinie. Obowiązujące w zakresie ochrony danych osobowych regulacje unijne są coraz aktywniej egzekwowane. Andrzej Lewiński zwrócił uwagę na potrzebę konsekwentnego wdrażania odnośnych regulacji (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr. 101, poz. 926 ze zm.) oraz rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr. 100, poz. 1024).

Nad nowym kształtem unijnych przepisów 21 października będą głosować eurodeputowani z Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE). Wyniki głosowania wyznaczą ramy, w których będzie się poruszać Parlament Europejski. To, czy nowe prawo okaże się odporne na rozwój technologii, będzie zależało w dużej mierze od definicji i przyjętych zasad przetwarzania danych. Istota problemu polega na ustaleniu możliwie elastycznej definicji danych osobowych, uwzględniającej np. możliwość pośredniej identyfikacji. Z drugiej strony, by skutecznie chronić obywateli, zasady przetwarzania danych powinny być jak najmniej rozciągliwe.

Więcej informacji z załączniku