IV Europejski Warsztat dla Młodych już 27 paździenika

Od 26 do 29 października w Warszawie odbywać się będzie IV Europejski Warsztat dla Młodych, w ramach którego,27 października zostanie zorganizowana konferencja pt. „Współczesna Rodzina – zmiany wartości i struktur”.

Program skierowany jest dla młodych ludzi z całej Europy w wieku od 20. do 35. roku życia, a celem warsztatu jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany myśli młodych Europejczyków na tematy związane z rodziną. Dyskusja będzie się toczyła wokół m.in. tematyki związanej z rodziną i wyzwaniami stojącymi przed współczesną rodziną związanymi z łączeniem kariery zawodowej i życia rodzinnego.

Wydarzenie zorganizuje Senat RP Confederation of Family Associations in the Carpathian Basin, Związek Dużych Rodzin “Trzy Plus” oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Więcej: LINK