Innowacje w Energetyce to nasza przyszłość

W dniach 04-06 marca 2014 we Wrocławiu na Stadionie REECO Poland Sp. z o.o. organizuje Międzynarodowe Targi Innowacji Energetycznych InEnerg.
 

Tematyka targów skupia się wokół szeroko pojętej energetyki, najważniejsze tematy to:
•    Bioenergia (Biomasa, Biogaz, Biopaliwa)
•    Energia Solarna
•    Kogeneracja
•    Energia Geotermalna
•    Pompy Ciepła
•    Energetyka Wodna
•    Smart Grids
•    Energetyka Wiatrowa
•    Wiedza & Edukacja
•    Nowości w energetyce
•    Badania
•    Międzynarodowe Sieci Elektryczne
•    Budynki Energooszczędne

Każdy z tematów InEnerg będzie zaprezentowany zarówno ze strony teoretycznej jak i praktycznej. Międzynarodowym targom towarzyszyć będzie szereg konferencji, które będą zorganizowane wspólnie z najważniejszymi stowarzyszeniami i organizacjami branżowymi.

Targi będą miały charakter międzynarodowy, jednak region, na którym chcemy skupić szczególna uwagę to region Odry i Nysy Łużyckiej, czyli region, gdzie spotykają się 3 kraje – Polska, Niemcy i Czechy dlatego też właśnie na te kraje będzie przede wszystkim ukierunkowana nasza kampania marketingowa.

Organizatorzy zapraszają do współpracy organizacje, stowarzyszenie, instytucje i media. Zapytania i oferty współpracy prosimy kierować pod adres email: info@reeco-poland.pl
Na sponsorów czekają wyjątkowo interesujące Pakiety Sponsorskie, które otworzą szeroki wachlarz możliwości prezentacji i dotarcia do grupy docelowej.
Formularz zgłoszeniowy: LINK 
Szczegółowe informacje: LINK     
Organizator: LINK