Inflacja w listopadzie

Zgodnie z informacjami GUS, ceny dóbr i usług konsumpcyjnych w listopadzie 2013 r. spadły o 0,2 proc. względem października br. W porównaniu z listopadem 2012 r. były natomiast wyższe o 0,6 proc. Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekiwali wyższego tempa wzrostu cen w październiku 2013 r.

Eksperci Ministerstwa Gospodarki oczekują, że w grudniu 2013 r. ceny pozostaną na listopadowym poziomie. Szybciej mogą rosnąć ceny żywności, natomiast mniej możemy zapłacić za transport. Roczny wskaźnik inflacji w grudniu 2013 r. powinien pozostać na poziomie z listopada i wynieść 0,6 proc.
Więcej: LINK