Inauguracja europejskiego sojuszu na rzecz przygotowania zawodowego

W Lipsku  2 lipca zainaugurowano europejski sojusz na rzecz przygotowania zawodowego. Sojusz pomoże w walce z bezrobociem osób młodych, podnosząc jakość i dostępność przyuczania do zawodu w Unii Europejskiej dzięki szeroko zakrojonej współpracy kluczowych zainteresowanych stron w dziedzinie zatrudnienia i edukacji.
 
Jego celem jest też zmiana nastawienia społeczeństwa do przyuczania do zawodu. W szczególności w ramach sojuszu określone zostaną najbardziej skuteczne systemy przyuczania do zawodu, a w każdym państwie członkowskim zastosowane zostaną najodpowiedniejsze rozwiązania.

Będzie on wspierał krajowe reformy dążące do ustanowienia lub wzmocnienia programów przyuczania do zawodu. Komisja zachęca do przystąpienia do sojuszu wszystkich potencjalnych partnerów: organy publiczne, przedsiębiorstwa, związki zawodowe, izby handlowe, organizatorów kształcenia i szkolenia zawodowego, przedstawicieli ludzi młodych i służby zatrudnienia. Zachęca ich do podjęcia stanowczych zobowiązań do zwiększenia publicznego i prywatnego finansowania programów przyuczania do zawodu.

W uroczystości wzięli udział także zaproszeni członkowie Komitetu Doradczego KE ds. Kształcenia Zawodowego (ACVT), w tym Andrzej Stępnikowski ze Związku Rzemiosła Polskiego (reprezentant polskich pracodawców) oraz Piotr Bartosiak z Ministerstwa Edukacji Narodowej (reprezentant strony rządowej).

Tego samego dnia odbyła się w Lipsku również ceremonia otwarcia „Worldskills 2013” z udziałem ponad 1000 zawodników z całego świata (w tym USA, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Oman i wiele innych) rywalizujących w blisko 20 zawodach – od frezerów CNC i mechaników pojazdowych po fryzjerów, kosmetyczki, florystki i stolarzy. Tego typu wydarzenia doskonale przyczyniają się do promocji kształcenia zawodowego, które coraz częściej traktowane jest jako jedno z rozwiązań na rzecz zwalczania bezrobocia młodzieży.

 

Pełna treść informacji: LINK
Zdjęcia z WorldSkill 2013: LINK
WorldSkill 2013: LINK