III Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy obradowało w Pałacu Chodkiewiczów

13 czerwca w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego odbyło się III Mazowieckie Forum Pracodawców i Urzędów Pracy. Podstawowym celem forum było  omówienie aktualnych możliwości i trendów kształcenia zawodowego, a także wskazanie dobrych praktyk  współpracy instytucji ze szkołami branżowymi i pracodawcami. Wydarzenie zorganizowali :wspólnie:  Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie i cztery organizacje pracodawców: Konfederację Lewiatan, Pracodawcy RP, Business Centre Club oraz Związek Rzemiosła Polskiego.

Temat obecnie palący, ponieważ  od dłuższego czasu stykamy się z problemem braku wykwalifikowanych pracowników  na rynku pracy. Przyczyn jest wiele, jednak najważniejszą jest niedostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. I  ten problem starano się m.in. rozwiązać podczas Forum. Zgodzono się co do konieczności wzmocnienia współpracy na linii nauka – biznes, co pozwoli na szybszą i trafną reakcję na potrzeby rynku, podniesie naszą konkurencyjność i w efekcie wzmocni gospodarkę.

Podczas debaty nie mogło zabraknąć tematu edukacji zawodowej, która obecnie przeżywa kolejną falę zmian, zapowiadanych przez minister edukacji Annę Zalewską. Uczestnicy forum, zaproszeni eksperci i prelegenci starali się określić w tych zmianach miejsce dla swoich organizacji oraz dla samych pracodawców, którzy w kształceniu zawodowym i  dbaniu o potrzeby rynku pracy powinni być dla rządu ważnym i strategicznym partnerem.

Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego, Edyta Doboszyńska witając uczestników forum w Domu Rzemiosła z pięknymi, wieloletnimi tradycjami, podkreśliła aktywność Związku Rzemiosła Polskiego i jego sieci organizacyjnej w obszarze kształcenia zawodowego na wszystkich możliwych poziomach , począwszy od lokalnego a skończywszy na europejskim.

Forum koncentrowało się na kilku ważnych wątkach dotyczących min. dziś szeroko omawianej kwestii kwalifikacji w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, głównie pod katem ich jakości. Przybliżono kierunki kształcenia zawodowego w Warszawie, a także rozwiązania ułatwiające proces kształcenia osób dorosłych w ofercie rzemieślniczej. Odniesiono się także do oczekiwań pracodawców w kontekście systemu kształcenia zawodowego wspierającego kwalifikacje przyszłości. Sporo miejsca poświęcono tematowi rzemieślniczych szkół zawodowych, prowadzonych przez organizacje Rzemiosła. Natomiast zaproszone szkoły przedstawiły na swoich przykładach dobre praktyki współdziałania wszystkich stron zaangażowanych w naukę zawodu: uczniów, szkół i pracodawców.

Zdjęcia: https://drive.google.com/drive/folders/1HvdTCdT0RUWEaFmKj0mKXjf5r922fmkO