Harmonogram PROW 2014-2010

Ministerstwo Rolnictwa rozpoczęło wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. -Jest to rok decydujący – powiedział podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki, przedstawiając harmonogram wdrażania poszczególnych działań programu w roku 2018.

 
Harmonogram został przygotowany we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i  zawiera 15 poszczególnych grup działań. Omawiając je, podsekretarz stanu zwracał jednocześnie uwagę na wprowadzane zmiany, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom benceficjentów. Procedowana obecnie modyfikacja PROW 2014–2020 obejmuje pakiet 24 zmian o charakterze technicznym, merytorycznym oraz finansowym. Zwiększony został limit pomocy z 300 000 zł do 500 000 zł. – w przypadku rolników składających wnioski w naborze tematycznym dotyczącym wsparcia rozpoczynania działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa produktów rolnych w ramach typu operacji Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.
Więcej: LINK