Wersja kontrastowa
 A
 A
 A

Kategoria: Gospodarka

Opublikowano 15/09/2016

Handel zagraniczny Polski wg wstępnych danych GUS

Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych 7 miesięcy 2016 r nastąpił nieznaczny wzrost eksportu towarów z Polski. Wartość eksportu wyniosła blisko 104,7 mld euro, czyli była wyższa o 1,1 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Import do Polski zmniejszył się o 1,4 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego w tym samym okresie, tj. wyniósł 100,4 mld euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,6 mld euro, do ok. 4,3 mld euro.

Eksport do UE wzrósł o 1,3 proc. (do ok. 83,4 mld euro), w tym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 1,9 proc.), niż do państw strefy euro (o 1,1 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do piętnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku wszystkich z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Irlandii (o 12,7 proc.), Słowenii (o 12,2 proc.), Rumunii (o 9,2 proc.), Szwecji (o 6,9 proc.), Portugalii (o 6,6 proc.), Bułgarii oraz Hiszpanii (po 6,5 proc.).
 
Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,6 proc. po siedmiu miesiącach 2016 r.
Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. o 9,3 proc., do ok. 7,2 mld euro, zaś ich udział zwiększył się o 0,5 pkt. proc. do 6,8 proc. w łącznym polskim wywozie.
Więcej: LINK

Ważne informacje:
Najnowsze artykuły:
związek rzemiosła polskiego
00-246 Warszawa
ul. Miodowa 14
Centrala
Tel.: 22 504 4 200
Fax: 22 831-96-10
E-mail: zrp@zrp.pl
o nasO ZRPStrukturaOrganyKomisjeUstawa o rzemiośleHistoria ZRPWarunki użytkowania
Działalność ZRPOświata zawodowaProjekt "Czas na staż"Nowa jakość egzaminówPodatki i sprawy gospodarczeUnia europejskaPolityka społecznaFundusze unijneRada duszpasterskaKonkursy i odznaczenia
KontaktPrezes ZRPDyrektor GeneralnyZespołyPraca
© Związek Rzemiosła Polskiego 2018