GP:RDS: pracownicze plany kapitałowe ograniczą podwyżki płac

– Pomimo przegłosowania wspólnego dokumentu w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych i tak będę musiał przedstawić prezydium Rady Dialogu Społecznego protokół rozbieżności. Business Centre Club domaga się usunięcia zdania, że wprowadzenie w Polsce systemu pracowniczych planów kapitałowych należy ocenić pozytywnie. Natomiast Forum Związków Zawodowych chce dopisania innego zdania – powiedział Gazecie Prawnej prof. Jan Klimek, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS, zastępca prezesa Związku Rzemiosła Polskiego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej z relacja z dyskusji pracodawców i związkowców, jaka miała miejsce na ostatnim posiedzeniu zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych RDS. W efekcie różnicy zdań zespół proponuje przesunięcie uruchomienie systemu PPK na 1 lipca 2019 r. czas ten pozwoli zainteresowanym stronom na lepsze przygotowanie się do nowych obowiązków. Po wielogodzinnych obradach wniosek o PPK został przegłosowany, wspólny dokument został przyjęty i teraz prezydium RDS zdecyduje o ostatecznym kształcie uchwały w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Więcej: https://edgp.gazetaprawna.pl/e-wydanie/53612,27-czerwca-2018/64750,Gazeta-Prawna/668053,RDS:-pracownicze-plany-kapitalowe-ogranicza-podwyzki-plac.html