Główny Inspektor Pracy i Prezes Związku Rzemiosła Polskiego podpisali porozumienie o współdziałaniu

Podczas wspólnej narady w Gdańsku-Jelitkowie (6 marca) Iwona Hickiewicz – Główny Inspektor Pracy i Jerzy Bartnik, Prezes Związku Rzemiosła Polskiego podpisali porozumienie w sprawie współdziałania w zakresie ochrony pracy.

Zapisy zawarte w porozumieniu powinny ułatwić firmom rzemieślniczym szybsze dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej. To już czwarty taki dokument podpisany czasie trwającej 20 lat współpracy Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego.

Głównym celem podpisanego dokumentu są działania na rzecz eliminowania zagrożeń prowadzących do wypadków i chorób zawodowych w firmach rzemieślniczych. Za szczególnie ważną uznano działalność edukacyjną i prewencyjną w tym zakresie. Partnerzy szerzej będą się koncentrować na wspólnie organizowanych akcjach promocyjnych, szkoleniach i konkursach, zarówno dla pracodawców, jak i młodzieży uczącej się zawodu. Te formy profilaktyki sprawdziły się już w praktyce. Aktem uroczystego podpisania porozumienia rozpoczęto naradę kierownictwa GIP i okręgowych inspektorów pracy z członkami zarządu ZRP i kierownictwem izb rzemieślniczych, dzięki czemu można było podnieść rangę dotychczasowych kontaktów regionalnych. Samo porozumienie daje również legitymację i zachętę do zawierania porozumień regionalnych. 
W dalszej części spotkania Dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Dariusz Korczak przedstawił wspólnie realizowane inicjatywy (o nich poniżej), a dyrektor Zespołu Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP, Jolanta Kosakowska przedstawiła zagadnienia związane z przygotowaniem zawodowym pracowników młodocianych. Podczas dyskusji podano wiele przykładów dobrze rozwijającej się współpracy, co zawdzięczać należy głównie strategicznej zmianie podejścia inspektorów, którzy w ostatnich latach koncentrują się głównie na doradztwie i pouczeniu, a nie na karaniu.

W tym roku – po raz trzynasty – organizowany jest ogólnopolski konkurs wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników młodocianych zatrudnionych w rzemiośle. Co roku udział w konkursie bierze około tysiąca młodych osób z całego kraju.

Dużym zainteresowaniem cieszą się szkolenia organizowane przez Państwową Inspekcję Pracy oraz przedsięwzięcie dedykowane małym zakładom pn. „Zdobądź Dyplom PIP”, które polega na ocenie stanu bezpieczeństwa zakładu przez samego pracodawcę – przy pomocy i doradztwie inspektorów pracy. Pracodawcy, którzy weryfikację przejdą pozytywnie otrzymują Świadectwo Państwowej Inspekcji Pracy.
W osiemnastu edycjach Konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” uhonorowano wyróżnieniami i statuetkami „Ze mną jesteś bezpieczny” 45 zakładów rzemieślniczych, głównie w kategorii do 50 zatrudnionych. Wśród naszych nagrodzonych firm dominują cukiernie i piekarnie [16], branża motoryzacyjna, głównie mechanika pojazdowa [7], zakłady stolarskie [7], zakłady mięsne [4], a poza tym wytypowano również rzemieślników z branży metalowej, elektromechaników, zakłady bieliźniarskie i szklarskie.

Partnerzy wciąż rozwijają zakres współpracy i realizuję kolejne – nowe inicjatywy. Do takich należy udział ZRP w kampanii „Poznaj swoje prawa w pracy” oraz zachęcanie szkół rzemieślniczych do uczestnictwa w programie „Kultura bezpieczeństwa” (zob. http://www.pip.gov.pl/start/program_edukacyjny.php)

Treść porozumienia: LINK
zdjęcie z podpisania porozumienia: LINK