Gazeta Wyborcza: Przedstawiciele Kongresu Przedsiębiorczości oceniają rząd

„Nasza ocena rządu nie jest polityczna. Nie patrzymy przez pryzmat tego czy dana koalicja jest w stanie wygrać następne wybory, czy nie. Wyrażamy poglądy przedsiębiorców” – powiedział prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Roman Rewald.” – czytamy w Gazecie Wyborczej.

”Kongres Przedsiębiorczości skupia siedem organizacji biznesowych: Amerykańską Izbę Handlową w Polsce, Konfederację Pracodawców Polskich (KPP), Krajową Izbę Gospodarczą (KIG), Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, Polską Radę Biznesu, Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową oraz Związek Rzemiosła Polskiego. Jego reprezentanci przedstawili ocenę prac rządu na poniedziałkowej konferencji prasowej. Przedstawiciele Kongresu najlepiej oceniają prace resortu gospodarki, a najgorzej – finansów.”

„Naszą ocenę prac rządu zaniża pewna niespójność jego działań – z jednej strony Ministerstwo Gospodarki pracuje nad pakietem na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i wprowadza pozytywne zmiany dla przedsiębiorców, ale z drugiej resort finansów próbuje łatać budżet proponując rozwiązania, które uderzają w firmy, jak np. pomysł ograniczenia możliwości odliczania VAT do samochodów” – powiedział Adam Ambrozik z KPP. Przedsiębiorca wciąż jest traktowany w urzędach podejrzliwie. Musi na przykład przy składaniu wniosków dostarczać urzędowi najróżniejsze dokumenty.”
 
”Główny ekonomista Polskiej Rady Biznesu Janusz Jankowiak powiedział, że rząd powinien starać się nie tylko o to, by dług publiczny nie przekroczył bariery 55 proc. PKB, ale też wprowadzać reformy, które poprawią stan finansów publicznych w dłuższej perspektywie. Jego zdaniem takie zmiany, jak podniesienie wieku emerytalnego i zrównanie go dla kobiet i mężczyzn, zlikwidowanie przywilejów emerytalnych pewnych grup, czy objęcie rolników podatkiem dochodowym to niepopularne zmiany, a z ich efektów będą korzystać dopiero następcy urzędującego premiera, ale warto je wprowadzić.”

”Członek zarządu Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Christian Schnell zauważył, że choć klimat do budowania autostrad jest w naszym kraju coraz lepszy, ze względu na wprowadzenie przepisów prawnych regulujących finansowanie infrastruktury transportowej, to jednak sam klimat dróg nie zbuduje.”

Więcej: gospodarka.gazeta.pl

16.11.2009

LINK