Gazeta Prawna: Przedsiębiorstwa łatwiej zdobędą unijne pieniądze

„Przedsiębiorcy nie będą musieli dostarczać kopii wszystkich faktur przy staraniu się o wypłatę unijnych dotacji – planuje resort rozwoju regionalnego.” – czytamy w Gazecie Prawnej

„Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zdecydowało się uprościć procedury wypłat dotacji z UE. Chodzi o biurokratyczne wymogi, związane z informowaniem urzędników o poniesionych wydatkach, które mają zostać zrefundowane z dotacji unijnych.”

„Obecnie firma musi dostarczyć do urzędu gruby plik faktur, poświadczających dokonanie każdego, nawet najmniejszego wydatku. Ministerstwo zmieniło tę procedurę w programie Innowacyjna Gospodarka.”

„Nad wprowadzeniem ułatwień myśli też Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która zaproponowała resortowi rozwoju zmianę procedur. Agencja dysponuje największą pulą unijnego wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorców.”

„Jak dowiedział się DGP, PARP chce wprowadzić nowe ułatwienia od początku 2010 r. W pierwszej kolejności będą one dotyczyły popularnych dotacji na e-biznes. Korzystają z nich małe firmy, które mają największe problemy z rozliczaniem unijnego wsparcia. Pytanie w tej sprawie wystosowało do Agencji Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, które odpowiada za unijne dotacje na e-biznes.”

Więcej: egp.gazetaprawna.pl

Mariusz Gawrychowski

23.09.2009

LINK