Gazeta Prawna: Bony trzeba objąć zwolnieniem z PIT

„W Sejmie znajdują się dwa projekty ustaw, które mają zwolnić z PIT bony dla pracowników. Mali przedsiębiorcy nie popierają tych zmian, więksi są za ich wprowadzeniem. Niezależni eksperci: wszystkie świadczenia dla pracowników były rozliczane jednakowo” – czytamy w GP.

„Po pierwszym czytaniu w Sejmie są dwa projekty zmian, m.in. do ustawy o PIT – prezydencki i poselski – które zakładają objęcie zwolnieniem z podatku bonów, przekazywanych przez pracodawców pracownikom i finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Bony miałyby być zwolnione z podatku tak jak inne świadczenia – do 380 zł rocznie.”

„Propozycja wywołała burzę. Przedsiębiorcy zrzeszeni w Związku Rzemiosła Polskiego są przeciwni tym zmianom. Konfederacja Pracodawców Polskich chce wprowadzenia zwolnienia.
Firmy zajmujące się dystrybucją bonów, a także niezależni eksperci twierdzą, że wszystkie świadczenia pracownicze powinny być traktowane jednakowo.”

„Dziś przepisy zwalniają z PIT otrzymane przez pracownika świadczenia rzeczowe i pieniężne, finansowane z ZFŚS, których łączna wysokość nie przekracza w roku 380 zł, przy czym za takie świadczenia nie uważa się bonów i talonów wymiennych na towary i usługi.”

„Planowane zmiany w PIT powinny ucieszyć zarówno pracodawców, jak i pracowników. Niestety, z pracodawcami bywa różnie. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich nie ma żadnego uzasadnienia, by w odmienny sposób traktować przekazywane pracownikom świadczenia rzeczowe i bony.”

„Odmienne stanowisko prezentuje Związek Rzemiosła Polskiego. Elżbieta Lutow, ekspert ze ZRP, wskazała w wywiadzie dla DGP, że wprowadzone zwolnienie będzie preferować duże firmy. Drobni przedsiębiorcy chcą równego traktowania firm dużych i małych.”

Więcej: gazetaprawna.pl
Ewa Matuszewska
09.02.2010
LINK