G.Prawna:Solidarność: składka emerytalna płacona od każdej złotówki

Obniżka wieku emerytalnego musi kosztować, bowiem z roku na rok będzie się zwiększać liczba osób pobierających świadczenia. Konieczna będzie większa dotacja z budżetu państwa. Co prawda w ubiegłym roku dotacja ta była o 2 mld zł mniejsza, niż planowano, ale trzeba pamiętać, że obniżka wieku nie objęła całego roku, tylko ostatnie trzy miesiące – Dziennikowi Gazecie Prawnej powiedziała Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy ze Związku Rzemiosła Polskiego. 

 

– Natomiast Związek Rzemiosła Polskiego proponuje wprowadzenie przeliczników umożliwiających ustalenie wysokości świadczenia w zależności od szkodliwości wykonywanej pracy.  Taki mechanizm powinien objąć wszystkich zatrudnionych. Co więcej, należy przywrócić wprowadzony w 1999 r. obowiązek płacenia składek za funkcjonariuszy i żołnierzy. Obecny system jest pełen wyjątków, które należy jak najszybciej zlikwidować – dodaje Bogna Nowak-Turowiecka.
 
Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Bożeny Wiktorowskiej, dotyczącym pobierania świadczeń po obniżeniu wieku emerytalnego. W wyliczeń przedstawionych przez dziennikarkę wynika, że już w 2020 roku,  662 tys. osób przejdzie na emerytury co, pochłonie z 15 mld zł z FUS. Partnerzy społeczni są zgodni co do tego, że system ubezpieczeń społecznych wymaga wsparcia. Konieczne jest znalezienie dodatkowych źródeł dochodów dla FUS. Jednomyślności natomiast nie ma w kwestii rozwiązania problemu. Propozycje przedstawicieli pracodawców i związkowców w artykule.
Więcej:
edgp.pl
Bożena Wiktorowska
14.03.2018