G.Prawna:Plany emerytalne nie zachwyciły

Dziennikarka Bożena Wiktorowska w artykule o pracowniczych planach kapitałowych napisała, że ani związki zawodowe ani organizacje pracodawców nie są zadowolone z projektu. 
 
„W ocenie ekspertów kara nie jest adekwatna do skali przewinienia. I powinna być wykreślona z projektu. Związek Rzemiosła Polskiego zwraca uwagę, że dla małych firm sam obowiązek założenia PPK będzie karą”.– Rzemieślnicy, którzy szkolą uczniów, zatrudniają ich na podstawie umowy o pracę. I po wejściu w życie nowych rozwiązań będą mieć obowiązek założenia PPK – ostrzega Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy ze Związku Rzemiosła Polskiego. – To nie tylko zwiększy koszty zatrudnienia, ale wyjątkowo skomplikuje sytuację rzemieślnika. A na koniec okaże się, że taki młody człowiek nie będzie pracować w Polsce. W przyszłości zaś instytucja finansowa będzie zobowiązana wypłacić mu groszowe świadczenie. Już dzisiaj mamy emerytury groszowe z ZUS – dodaje.
 
Temat  tworzenia dobrowolnych PPK był omawiany podczas ostatniego posiedzenia zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. Trzy strony: pracodawcy związkowcy i rząd nad  pracowniczymi planami kapitałowymi będą rozmawiać na początku kwietnia. Wówczas ministerstwo finansów ma przedstawić, które z uwag partnerów społecznych znajdzie poparcie rządu.
Projekt skierowany do konsultacji społecznych
 
Więcej: 
edgp.pl
Bożena Wiktorowska

LINK