G.Prawna:Niełatwe przejście z renty na emeryturę

W artykule Bożeny Wiktorowskiej  czytamy o zamieszaniu, jakie spowodowało obniżenie wieku emerytalnego w odniesieniu do osoby pobierającej rentę z tytułu niezdolności do pracy. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji nie wiedzą czy obniżenie wieku oznacza automatyczne przejście na emeryturę, czy tez nie.

 

– Wysokość tak ustalonej emerytury może być niższa niż obecnie pobierana renta z tytułu niezdolności do pracy – zauważa Bogna Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy ze Związku Rzemiosła Polskiego. Jak tłumaczy, dzieje się tak dlatego, że renta jest liczona według starych, korzystniejszych zasad, z uwzględnieniem kwoty bazowej. Natomiast emerytura dla kobiety urodzonej w 1958 r. jest ustalana na podstawie zgromadzonego kapitału emerytalnego. – Jeśli więc rencistka – tak jak w tym przypadku – ma za sobą krótki okres opłacania składek, to złożenie wniosku będzie po prostu nieopłacalne – dodała.
 
Zachęcamy so zapoznania się z artykułem zamieszczonym w Dzienniku Gazecie Prawnej, w którym ZUS wyjaśnia wątpliwości, co do terminu przejścia na emeryturę. Są dwa wyjścia, jedno, że osoby, które są uprawnione do renty z tytułu niezdolności do pracy do osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, po obniżeniu tego wieku nadal pobierają rentę zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. W takim przypadku sam zakład, z urzędu, przyznaje im emeryturę. Drugą opcja jest ubieganie się o emeryturę bez czekanie na ukończenie podwyższonego wieku emerytalnego .i sam występuje z wnioskiem o przyznanie emerytury. W tym wypadku jednak musi się liczyć z brakiem gwarancji kwoty nie niższej niż w przypadku pobieranej renty.
– Ograniczenie to nie dotyczy emerytur przyznanych z urzędu, bowiem ich wypłata przysługuje niezależnie od tego, czy został rozwiązany dotychczasowy stosunek pracy. Taki emeryt będzie mógł pobierać świadczenie z ZUS bez konieczności opowiadania się pracodawcy, że właśnie ukończył wiek emerytalny – podkreśla Bogusława Nowak-Turowiecka. – Tak więc renciści nie powinni się spieszyć z przejściem na emeryturę, lecz poczekać na świadczenie przyznawane z urzędu – powiedziała ekspertka ZRP.
Więcej: 
edgp.pl
Bożena Wiktorowska
12,03.2018