G.Prawna:Legislacyjna pułapka na prowadzących księgę przychodów i rozchodów. Opinia ZRP

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się artykuł, który zainteresuje przedsiębiorców rozliczających się z fiskusem za pomocą ksiąg przychodów i rozchodów. Wychodzi na to, że zamiast słuchać obietnic decydentów, należy złożyć zawiadomienie o założeniu księgi i podpisaniu umowy z biurem rachunkowym. Okazuje się, że pomimo nowelizacji ustawy o PIT, nadal funkcjonuje rozporządzenie ministra finansów nakładają ten obowiązek na podatników. Zapis o zawiadamianiu zawiera też kodeks karny skarbowy.
 
Zmiany w znowelizowanej  ustawie o PIT i CIT  maja ułatwić życie przedsiębiorcom. Podwyższono limit jednorazowej amortyzacji. Ukłonem miało być tez zniesienie zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów i o powierzeniu jej prowadzenia biuru rachunkowemu. Przepis ten z ustawy zniknął, nadal natomiast funkcjonuje w rozporządzeniu ministra finansów z 26.08.2013 r. I zgodnie z rozporządzeniem podatnik musi ten obowiązek spełniać.
Więcej:
edyp.pl
Jerzy Andrzej Tomczak
doradca podatkowy, JAT Serwis doradztwa pod
 
P.S.
W opinii Związku Rzemiosła Polskiego uchylenie przepisu ust.3c. w art. 24a) ustawy o PIT  rzeczywiście, zamiast wprowadzić ułatwienie dla podatników,  spowodowało sytuację niepewności, za którą nie powinny w żadnym razie odpowiadać podatnicy. Do końca roku 2016 na podstawie przepisu ust.3c ustawy o PIT zawiadomienie o prowadzeniu księgi oraz o zawarciu z biurem rachunkowym umowy mogły być składane na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, czyli we wniosku CEIDG, który i tak przedsiębiorca musiał składać lub aktualizować w urzędzie gminy. Sytuacja była jasna, nie było  powodów, aby drugi raz składać takie zawiadomienia do urzędów skarbowych na podstawie rozporządzenia MF o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów, rozstrzygała to ustawa. Teraz, po uchyleniu tego przepisu  urzędy mogą uznać, że zawiadomienia powinny być składane w oparciu o przepisy rozporządzenia, czyli bezpośrednio do naczelnika US.  
 
Biorąc pod uwagę choćby  uzasadnienie do projektu ustawy  powodującej tą zmianę ( o ograniczeniu  liczby procedur związanych z  zakładaniem i prowadzeniem działalności) sądzimy, że to zwykłe przeoczenie legislacyjne, które jak najszybciej zostanie skorygowane, a podatnicy  nie poniosą z tego powodu żadnych  konsekwencji.  Według ZRP i tak możliwe jest  uznanie, że złożenie tych zawiadomień za pośrednictwem ewidencji CEIDG  wypełnia obowiązki nałożone przepisami rozporządzenia o księdze.  Wszystkie informacje z rozporządzenia  o księdze  zawiera  także wniosek CEIDG, które również otrzymuje naczelnik urzędu skarbowego.