G.Prawna:10 proc. pensji, żeby skorzystać z pomostówki

– To próba zmiany drobnego elementu, która nie rozwiąże całościowo problemu – uważa Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy ze Związku Rzemiosła Polskiego. Jej zdaniem konieczny jest audyt wykazów prac uprawniających do wcześniejszego przejścia na emeryturę. – Postęp technologiczny w wielu miejscach już wyeliminował czynniki szkodliwe – argumentuje. Jej zdaniem taki przegląd prac powinni wykonać praktycy. – Jesteśmy za zwiększeniem roli Państwowej Inspekcji Pracy przy określaniu warunków pracy na poszczególnych stanowiskach – powiedziała Dziennikowi Gazecie Prawnej.

 

Opinia eksperta Związku Rzemiosła Polskiego dotyczy przygotowanego przez OPZZ projektu nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych. Związkowcy proponują, żeby prawo do emerytury pomostowej miały wszystkie osoby wykonujące prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, bez względu na to, kiedy ją zaczęły. Obecnie z takiej możliwości mogą skorzystać tylko ci, którzy rozpoczęli aktywność zawodową przed 1 stycznia 1999 r.

 

Ze strony pracodawców pojawiły się głosy, że takie rozwiązanie wymagałoby wprowadzenia dodatkowej składki rzędu 10 proc. wynagrodzenia netto. A to z kolei sprawi, że pomostówki staną się ubezpieczeniem umożliwiającym wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej. Strona rządowa z kolei swoją opinię dotyczącą tego projektu ma przedstawić dopiero po ustaleniu przez pracodawców i związki zawodowego wspólnego stanowiska. 

 

Na dzień dzisiejszy projekt trafił do Rady Dialogu Społecznego do zespołu ubezpieczeń społecznych, a OPZZ oczekuje na wyznaczenie terminu, w którym RDS zajmie się ich propozycją. 

 

Zachęcamy do zapoznania się z całym artykułem Bożeny Wiktorowskiej w dzisiejszym Dzienniku Gazecie Prawnej.

 

Więcej:

edgp.pl

11.01.2018r.

Bożena Wiktorowska

 

LINK