G.Prawna: Zamach Ziobry na dialog społeczny

Artykuł zamieszczony w gazecie autorstwa Bożeny Wiktorowskiej mówi o skierowanej przez Prezydenta RP do Trybunału Konstytucyjnego nowelizacji ustawy o  systemie ubezpieczeń społecznych dotyczącą zniesienia limitu tzw. trzydziestokrotności. Andrzej Duda ma wątpliwości dotyczące standardów procesu legislacyjnego. Zastrzeżenia związane są głównie z brakiem poszanowania zasad dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Nie zgadza sie z tym prokurator Zbigniew Ziobro.  Twierdzi, że każdy miał czas na zaopiniowanie dokumentu.  Krytykuje związki i pracodawców za atak na rząd. 
 
 – Przedstawiona przez prokuratora generalnego argumentacja jest wytrychem, który ma umożliwić w przyszłości unikanie konsultacji społecznych – podkreśla prof. Jan Klimek ze Szkoły Głównej Handlowej, wiceprzewodniczący Związku Rzemiosła Polskiego, przewodniczący zespołu ds. ubezpieczeń społecznych RDS. – A przecież naszym zadaniem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, nim rząd podejmie decyzje o ostatecznym kształcie projektu ustawy – dodaje.  „Krytykuje także związki i pracodawców za atak na rząd” –
 
W podobnym tonie wypowiadają się i pracodawcy i strona związkowa. Natomiast prokurator Zbigniew Ziobro „nie widzi problemu w barku pisemnego stanowiska RDS w sprawie zniesienia trzydziestokrotności”– cytujemy za Dziennikiem. Odnosząc się do zarzutów wyjaśnia w piśmie do TK, że projekt był konsultowany i każdy miał szansę się wypowiedzieć. Odmiennego zdania są partnerzy społeczni. Nowele ustawy otrzymali w dniu jej przyjęcia przez Radę Ministrów, a w czasie przeznaczonym na jej zaopiniowanie, ustawa trafiła już do Sejmu.
Więcej:
edgp.pl
Bożena Wiktorowska
8.03.2018
Ustawa odesłana do TK 5 stycznia 2018 r.

Więcej: LINK