G.Prawna: Emerytury groszowe wyższe, ale dużo rzadsze

W artykule Bożeny Wiktorowskiej czytamy, że pracodawcy chcą, żeby niskie świadczenia były pobierane raz w roku lub co kwartał. To ograniczyłoby koszty ich wypłaty ponoszone przez ZUS. Obecnie  często bywa tak, że koszt wysłania emerytury przewyższa jej wysokość.
 
– Pracodawcy i związkowcy zgadzają się w jednym: nowe rozwiązania trzeba bardzo starannie przygotować. I jak podkreśla Bogusława Nowak-Turowiecka, ekspert ubezpieczeniowy ze Związku Rzemiosła Polskiego, przy zmianie zasad wypłaty emerytur groszowych nie można zapominać o tym, że w tej grupie mogą być świadczenia wypłacane na podstawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Unii Europejskiej. 
 
Jak podaje ministerstwo pracy, Polska jest jedynym krajem w Europie, gdzie prawo do świadczenia emerytalnego powiązane jest wyłącznie z osiągnięciem wieku emerytalnego, bez warunku stażowego.
Związki zawodowe (OPZZ) natomiast nie chcą zmian, ponieważ grożą one utratą statusu emeryta w przypadku osób, które krótko odprowadzały składki.
5,2 mln osób pobiera emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Więcej: 
Bożena Wiktorowska
15.02.2018

LINK