G.Prawna: Bez porozumienia w sprawie związkowej reformy

Organizacje pracodawców, w tym Związek Rzemiosła Polskiego, nie popierają propozycji rządu w kwestii przyznawania działaczom niepracownikom uprawnień, jakie mają związkowcy zatrudnieni na umowie o pracę. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem autorstwa Lukasza Guzy w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej, w którym mowa o tym, że pracodawcy zastanawiają się nad złożeniem skargi do Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP).

Natomiast związki zawodowe zgadzają się z propozycjami rządowymi i chcą jeszcze więcej. Np obstają przy wzmocnieniu ochrony przed zwolnieniem z firmy. Mowa o rządowym projekcje nowelizacji ustawy związkowej.
Podczas spotkania (13.września) zespołu ds. prawa pracy Rady Dialogu Społecznego (RDS) nie udało się stronom społecznym wypracować konsensusu, a to oznacza, że decyzję będzie musiał podjąć rząd. Wiceminister Szwed nie krył rozczarowania, był przekonany, że dwie strony dialogu porozumieją się w szerszym zakresie. Teraz na barkach ministerstwa pracy będzie leżało znalezienia w miarę złotego środka, który pozwoli pogodzić interesy.
Etap legislacyjny
Konsultacje społeczne
Więcej: LINK