Fundusze Norweskie i EOG. Inauguracja III edycji

Ministerstwo Rozwoju podało informację na swoim portalu, że Polska pozostaje największym beneficjentem Funduszy Norweskich i EOG. Zgodnie z podpisanymi umowami do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro. W październiku br. zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Łącznie państwa-darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein, przeznaczyły na nią ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska z alokacją 809,3 mln euro, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest największym beneficjentem tych pieniędzy.

Pierwsze konkursy zostaną ogłoszone po podpisaniu umów na realizację programów w poszczególnych obszarach tematycznych. Pierwsze nabory wniosków mogą rozpocząć się w drugiej połowie 2018 r. Programy w poszczególnych obszarach, będą wdrażane przez polskie instytucje publiczne. Podobnie jak w poprzednich edycjach, program „godna praca” oraz „społeczeństwo obywatelskie”, zarządzane będą bezpośrednio przez darczyńców.

Dotacje są przwidziane na m.in. Programy:Badania, Rozwój przedsiębiorczości i Innowacje, Edukacja, Dialog Społeczny-Godna Praca.
Więcej: LINK