Forum Rozwoju Mazowsza po raz siódmy spotka się w Warszawie

W jaki sposób zwiększać innowacyjność biznesu? Jak rozwijać kapitał ludzki? Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w licznych debatach, prelekcjach, oraz warsztatach. Będą mieli możliwość spotkania z ekspertami PARP.

Forum Rozwoju Mazowsza jest najważniejszym w województwie mazowieckim wydarzeniem o charakterze konferencyjnym dotyczącym rozwoju regionu. Poświęcone jest promocji funduszy unijnych, wymianie doświadczeń i dyskusjom o tym, jak wzmacniać innowacyjność i przedsiębiorczość Mazowsza. Przedstawiciele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wezmą udział w dyskusjach dotyczących połączenia potencjału młodych, kreatywnych przedsiębiorstw z zasobami dużych korporacji i współpraca Instytucji Otoczenia Biznesu z przedsiębiorcami.
Więcej: LINK