Forum ONZ dotyczące problematyki biznesu i praw człowieka

W dniach 26-28 listopada, już po raz siódmy odbędzie się w Genewie globalne Forum ONZ dotyczące problematyki biznesu i praw człowieka. Forum organizowane jest z inicjatywy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka od 2011. Stanowi platformę wymiany wiedzy, doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami różnych środowisk na temat wdrażania Wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka. Uczestnikami Forum są przedstawiciele administracji publicznej, agend ONZ, organizacji pozarządowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego a także co istotne środowiska przedsiębiorców.

Serdecznie zapraszamy do rozważenia udziału w Forum, które stawić może dla Państwa cenne źródło wiedzy i inspiracji w przedmiotowej problematyce. Więcej informacji nt. Forum znajdziecie Państwo pod poniższym linkiem: https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Forum/Pages/2018ForumBHR.aspx