Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki

– Musimy uruchomić mechanizmy, którymi zachęcimy pracodawców do tworzenia miejsc pracy – powiedziała Minister Edukacji Joanna Kluzik-Rostkowska podczas Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki.

Forum Edukacji Zawodowej to dwudniowa konferencja (26-27 listopada 2014 roku), która odbyła się w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie. Podczas wydarzania poruszono zagadnienia dotyczące m. in. współpracy pracodawców ze szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocji edukacji zawodowej. Kluczowym tematem dyskusji było kształcenie dualne (prowadzone równolegle w szkole  i miejscu pracy). Na ręce Minister Edukacji przekazano postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego w Polsce. W ocenie środowiska rzemieślniczego jest wiele problemów, które utrudniają powiązanie rynku pracy ze sferą edukacji, w tym ofertą edukacyjną rzemiosła w zakresie kształcenia wykwalifikowanych kadr dla gospodarki

Podczas konferencji prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy Bartnik zwrócił uwagę, że system edukacji zawodowej wymaga stałego monitorowania skutków wprowadzanych rozwiązań. Takie działanie daje możliwość efektywnego planowania przyszłości edukacji w Polsce. Pozwoli też na unikanie błędów w tworzeniu rozwiązań prawnych i systemowych, które bezlitośnie obnaża każdy kryzys gospodarczy.

Prezes ZRP wskazał na korzyści wynikające z prowadzenia edukacji w formie dualnej, w której przynajmniej połowa czasu nauki to praktyki w zakładzie pracy. Zwracając się do Joanny Kluzik-Rostkowskiej zapewnił, że środowisko rzemiosła liczy na kontynuowanie owocnej współpracy z MEN. Jest także gotowe wspierać prowadzenie kształcenia dualnego w Polsce, co może wiązać się również z koniecznością konsultowania i tworzenia nowych uregulowań prawnych.

– Jeśli chodzi o zmiany w prawie, to jesteśmy gotowi na konsultacje i czekam na propozycje z państwa strony – zapewniła Minister Edukacji – Zdaję sobie sprawę, że wy beze mnie sobie dacie radę. Ja bez was nie – dodała. Joanna Kluzik-Rostkowska zapewniła, że w nowej perspektywie są środki na tworzenie nowych miejsc pracy, w tym na umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Informacja prasowa: LINK
Postulaty rzemiosła dotyczące rozwoju kształcenia zawodowego: LINK