Firma w domu nie odliczy całości wydatków na internet

Jeśli przedsiębiorca rozliczają się z fiskusem na zasadach ogólnych (stawka 18 proc. lub 32 proc.) albo liniowo (19 proc.) może zaliczyć do kosztów podatkowych firmy wydatki na dostęp do sieci. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pozwala jedynie na skorzystanie z ulgi na internet.

Ograniczenie pojawia się jednak jeśli przedsiębiorca prowadzi działalność w domu, a do celów prywatnych z internetu korzysta on i jego rodzina. Wtedy konieczne jest ustalenie ile czasu w sieci jest związane z prowadzeniem biznesu.

Możliwe jest odliczenie od dochodu (w przypadku rozliczających się na zasadach ogólnych) albo przychodu (dla ryczałtowców) kwoty do 760 zł wydanej na dostęp do sieci – niezależnie od miejsca korzystania (w domu, w urządzeniach przenośnych czy kawiarence internetowej).

Organy podatkowe przyjmują, że przedsiębiorca powinien wyodrębnić, w jakiej części internet jest używany w działalności, a w jakiej prywatnie. W takiej właśnie proporcji może rozliczać koszty uzyskania przychodu – stwierdził dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 4 grudnia 2011 r. (nr ILPB1/ 415-968/11-3/AG oraz ILPP2/ 443-1162/11-3/Akr).

Przepisy nie wyodrębniają sposobu ustalenia rozliczenia firmowego czasu spędzanego w sieci i kosztów, jakie ze sobą niesie. W ocenie ekspertów najlepiej gdy przedsiębiorca przyjmie określoną proporcję rozliczania wydatków, uzasadnioną specyfiką prowadzonej działalności, i stosuje ją konsekwentnie. Najlepiej wyliczyć dokładnie ile godzin w miesiącu przedsiębiorca wykorzystuje internet w swojej działalności, a przez ile rzeczywiście użytkują go domownicy. Rozliczenie musi być racjonalne. Przykładowo przedsiębiorca korzystający z profesjonalnych serwisów, czy prowadzący działalność w sieci będzie miała wysoka proporcję kosztów firmowego internetu, do tego prywatnego. Jeśli jednak opłaca tylko rachunki, czy wyszukuje kilka informacji musi proporcje ustalić odwrotnie.

Ulga internetowa (pod warunkiem, że dana osoba może jeszcze z niej skorzystać) nie wymaga ustalenia proporcji. Można więc odliczyć wszystkie poniesione na dostęp do sieci wydatki do wysokości 760 złotych rocznie, nie zastanawiając się nad tym, w jakim stopniu była ona wykorzystywana na potrzeby firmy.

Więcej: gazetaprawna.pl
08.01.2013
Przemysław Molik
LINK