FIO 2017.Spotkania informacyjne

Departament Pożytku Publicznego zaprasza zainteresowanych udziałem w FIO 2017 r. na spotkania informacyjne, które organizowane są we wszystkich województwach przez Urzędy Wojewódzkie. Udział w nich jest bezpłatny. Pierwsze spotkanie odbędzie się w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim 5 września.

Uczestnicy spotkań poznają główne zasady ubiegania się o dotację w ramach FIO 2017, dowiedzą się, które podmioty są uprawnione do udziału w konkursie i jaka jest procedura ubiegania się o otrzymanie dotacji. poznają kryteria ogólne i szczegółowe oceny, procedurę ocen i przyznawania dotacji, komponenty programu.

Daty spotkań w poszczególnych miastach podane są na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego, zaś szczegółowe informacje można znaleźć na stronach internetowych właściwych urzędów wojewódzkich.
Więcej: LINK